Σώστε μια ζωή (ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ)

Τι πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να σωθεί μια ζωή

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ καταστάσεις

Κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόννησης (ERC)

Για το ευρύ κοινό

Βασική υποστήριξη της ζωής ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή –  BLS/AED

 

Βασική υποστήριξη της ζωής σε παιδιά  – BLS in childrens

 

Βασική υποστήριξη της ζωής σε βρέφη  –  BLS in Babies

 

Πρώτες Βοήθειες σε Πνιγμό

 

Πρώτες βοήθειες σε καταπλάκωση από χιονοστιβάδα

 

Για τους επαγγελματίες υγείας  (Ιατροί – Νοσηλευτές – Διασώστες)

Ενδονοσοκομειακή βασική υποστήριξη της ζωής – IHBLS

Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής   – ALS

Πρώτες βοήθειες στην αναφυλαξία 

Καρδιακή ανακοπή από τραύμα