Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

1. Τι είναι η βασική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση?

Είναι η χορήγηση θωρακικών συμπιέσεων και αναπνοών διάσωσης σε ένα θύμα που έχει καταρρεύσει και δεν αναπνέει.

2. Τι είναι ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής?

Είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια τον καρδιακό ρυθμό (του θύματος καρδιο/αναπνευστικής ανακοπής) και αν ο ρυθμός αυτός είναι απινιδώσιμος να μας προτείνει την χορήγηση απινίδωσης (ρεύματος) για την ανάταξη της απειλητικής για την ζωή του θύματος αρρυθμίας.

3. Γιατί πρέπει να γνωρίζω βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή?

Η εφαρμογή βασικής καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στα πρώτα 1-2 λεπτά από την κατάρρευση του θύματος  (χρόνος μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο) αυξάνει την επιβίωση από 5-10% που είναι σήμερα στο 60%.

4. Πόσο συχνή είναι η καρδιακή ανακοπή?

Έχει υπολογιστεί μετά από μελέτες και καταγραφή των περιστατικών (ERC) ότι στην Ευρώπη συμβαίνουν 300.000 ανακοπές κάθε χρόνο

και το ποιό σημαντικό στα θύματα περιλαμβάνονται νέοι άνθρωποι και αθλητές.

5. Μετά το σεμινάριο ανανηπτών τι βεβαίωση θα πάρω?  Είναι αναγνωρισμένη?

Η βεβαίωση (certificate)  επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου έχειι παγκόσμια αναγνώριση και εκδίδεται από την ΕΕΔΕΠ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council), τον μοναδικό αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης ΚΑΡΠΑ με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Οι εκπαιδευτές είναι καταρτισμένοι?

Όλοι οι εκπαιδευτές της ΕΕΔΕΠ είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC)

7. H βεβαίωση (certificate)  επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου ανανηπτών με καλύπτει να χρησιμοποιήσω θωρακικές συμπιέσεις, αναπνοές διάσωσης και απινιδωτή εφόσον δεν είμαι γιατρός?

Ναι. Το πτυχίο του ERC  BLS/AED provider σας καλύπτει νομοθετικά να χορηγήσετε  θωρακικές συμπιέσεις, αναπνοές διάσωσης και να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή χωρίς να είστε γιατρός (αντιγραφή από ΦΕΚ). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ    ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 219 / 22 Φεβρουαρίου 2007    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθμ. Υ4α/οικ. 15576. Ορισμοί: − Ανανήπτης — Διασώστης στη Β και την ΑΕΑ ορίζεται ο επαγγελματίας υγείας και μη (πολίτης) εφόσον:  1. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Σεμινάριο Ανανηπτών στη Β, την ΑΕΑ ή και την Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής.

8. Τι ισχύει για τους Γιατρούς, Νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό?
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της εφημερίδας της Κυβέρνησεως από το 2007 η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική (αντιγραφή από ΦΕΚ): Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(Ια) Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση για όλους τους επαγγελματίες Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, πληρώματα ασθενοφόρων, παραϊατρικό προσωπικό), δια μέσου του θεσμού της εκπαιδευτικής άδειας στη: −Βασική Υποστήριξη ζωής (Β), και την −Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (ΑΕΑ) (συνημμένο 1) ταχύρυθμο 5ωρο και ένα 8ωρο σεμινάριο ανανηπτών στη Βασική Υποστήριξη της ζωής και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση.

9. Πόσο στοιχίζει το σεμινάριο

Το σεμινάριο στοιχίζει  20  ευρώ ανά εκπαιδευόμενο

10.  Που πάνε τα χρήματα από τα σεμινάρια

Για να είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι Κανένας από τους εκπαιδευτές δεν πληρώνεται ακολουθεί ανάλυση των ποσών τα οποία είναι αναλογικά με τον αριθμό σεμιναρίων που γίνονται κάθε χρόνο και επιμερίζονται κατά προσέγγιση στους εκπαιδευόμενους.

Τα χρήματα από τα σεμινάρια ~25 Ε ανά εκπαιδευόμενο διατίθενται ως εξής.

α) Συνδρομή ανά εκπαιδευόμενο στο ERC και το βιβλίο (~ 1+5 =6 Ε)

β) Έξοδα του σεμιναρίου ανά εκπαιδευόμενο (έντυπο υλικό, καρτελάκια, caterrring) 8 Ε

γ) Έξοδα συντήρησης ιστοσελίδας και λογιστικού γραφείου ανάλογα με τον αριθμό σεμιναρίων αναλογούν  ~2-4Ε

δ) Έξοδα  αγοράς νέων προπλασμάτων & εκπαιδευτικών απινιδωτών ~ 2 Ε

ε) Απόδοση ΦΠΑ 24%  στα 25 Ε απόδειξη  =  4,84 Ε

Σύνολο κατά προσέγγιση      = ~ 25 Ε

Δεν υπάρχει καμία χρηματική αμοιβή για τους εκπαιδευτές. Το BLS/AED σεμινάριο στηρίζεται στον εθελοντισμό και την αγάπη για τους συνανθρώπους μας.

–                                                                                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΕΠ

 

                                                                                                                                                                                                                           Αθανάσιος Κιτσάκος

                                                                                                                                                                                                             Γενικός Χειρουργός / Εντατικολόγος

                                                                                                                                                                                                                   Course Organiser & Director